2009/11/23

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA NORMATIVA DE EXTRANJERÍA PARA PERSONAS INMIGRANTES

AZAROA

NOVIEMBRE


Indarrean dagoen atzerritartasunari buruzko legeriak etorkinek dituzten gizarteratzeko aukerak erabakitzen ditu neurri handi batean.

Herritar atzerritarrek, berton bizitzeko baimena lortzeko prozesuarekin hasteko, HELDU zerbitzu juridikoa dute. Administrazio egoera irregularrean dauden pertsonen kasuei banakako arreta eskaintzen zaie bertan. Zerbitzu publikoa eta doakoa da. Bertara jotzeko aldez aurretik hitzordua eskatu behar da Getxoko Gizarte Zerbitzuetan.

 

 ATZERRITARTASUNEKO

ARAUDIARI BURUZKO

INFORMAZIO SAIOAK

Hilero, azken asteazkenean

 

 Gainera, atzerritarren legeak zer dakarren eta heldu berriei zer ibilbide gomendatzen zaien hobeto ezagutzeko, hilero taldeko informazio-saioak prestatu ditugu.

 

HELDUko abokatu talde batek zure galderak erantzungo ditu: bizitzeko eta lan egiteko baimenak, eskubideak, gizarte edo lan errotzeen ondoriozko erregularizatzeak, familiak biltzea, ikasleak, erkidegoko pertsonen eta senideen araudia, zehapenak, kanporatzeak.

Erregularizatzeko eta bizitzeko baimena lortzeko prozesuari buruzko informazio materiala banatuko da.

 

 

Enplegu-emaileak ere etor daitezke.

 

IRAUPENA: 2 ordu.

ORDUTEGIA: 19:00etatik 21:00etara.

TOKIA: BILLAMONTEKO KULTUR ETXEA  Billamonte A8 (Algorta Metro geltokia)

 

 

Hilero, azken asteazkenean:

Azaroak 25

/ abenduak 30.

 

 

 

Informazioa: 94 466 01 30

 

 

La legislación vigente de extranjería determina en gran medida las posibilidades de integración de las personas inmigrantes.

 

Para iniciar el proceso de obtención de autorización de residencia, las vecinas y vecinos extranjeros disponen delservicio jurídico HELDU. En él se ofrece atención individual de los casos de personas en situación irregular administrativa.  Es un servicio público y gratuito. El acceso se realiza siempre pidiendo cita previa en los Servicios Sociales de Getxo.

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA NORMATIVA DE EXTRANJERÍA PARA PERSONAS INMIGRANTES

Último miércoles de cada mes

 

 Además, para un mejor conocimiento de las implicaciones de la ley de extranjería y de los itinerarios recomendados a las personas recién llegadas, se han dispuesto todos los meses sesiones grupales informativas.

 

Un equipo de abogados de HELDU responderá a tus preguntasautorizaciones de residencia y trabajo, derechos, regularización por arraigo social o laboral, reagrupaciones familiares, estudiantes, normativa de las personas comunitarias y sus familiares, sanciones, expulsiones…

Se repartirá material informativo sobre el proceso de regularización y autorización de residencia.

 

También pueden acudir las personas empleadoras.

 

DURACIÓN: 2 h.

HORARIO: 19:00 a 21:00 h.

LUGAR: Aula de Cultura Calle Villamonte, A8 (Metro Algorta)

 

 

Último miércoles de cada mes:

 25 noviembre

 / 30 Diciembre.

 

 

 

Información: 94 466 01 30

 

No hay comentarios: